Nasz sposób myślenia

Redpill consultng powstał w roku 2012 kiedy to odkryliśmy, że kultura organizacyjna zaczynają być jednym z najważniejszych tematów dla Dyrektorów Zarządzających oraz Dyrektorów Personalnych. Nasz koncept jest prosty. Wierzymy, że realizacja strategii jest silnie uzależniona od kultury organizacyjnej firmy i może mieć szansę powodzenia wyłącznie, gdy kultura organizacyjna dopasowana jest to wymagań strategii.

Wraz ze wzrostem i rozwojem firmy największym wyzwaniem zaczyna być skuteczna realizacja strategii w coraz bardziej złożonych warunkach. Zdolność organizacji do zbudowania kultury organizacyjnej w pełni wspierającej strategię firmy będzie w zasadniczym stopniu zależna od posiadania liderów wyznających podobne wartości, dopasowanych kulturowo i oddanych realizacji celów długoterminowych.