CompetenceQ umożliwia zbudowanie własnego modelu kompetencji, przy możliwym uprzednim wykorzystaniu PriorityQ dla wyboru kluczowych kompetencji, a następnie stworzenie

własnej oceny 360, dopasowanej do wymogów firmy.

CompetenceQ dostępny jest w języku angielskim i polskim.

Dla kogo jest przydatne?

  • dla Dyrektorów HR myślących o własnym narzędziu oceny 360 nie wymagającym dodatkowego wsparcia zewnętrznego

  • dla firm, które pragną stworzyć własny model kompetencji dopasowany do ich potrzeb i zakładają stymulowanie rozwoju indywidualnego i rozwoju organizacji  poprzez ocenę 360 stopni

Jak działa?

CompetenceQ jest bazą danych składającą się z 60 kompetencji podzielonych na 3 kategorie: kompetencje osobiste, relacyjne i biznesowe. Użytkownik  może wybrać dowolną liczbę kompetencji (rekomendowane 4-6), może też dodać kompetencje, których nie ma w systemie a są dla firmy istotne. Kompetencje te opisane poprzez konkretne zachowania stanowią dalej podstawę oceny 360 stopni.

Korzyści?

  • dostarcza całkowicie elastyczne rozwiązania dopasowane do wymagań firmy, uwzglęniając np. istniejący model kompetencji

  • podpowiada kompetencje zgodne z kierunkiem zmian kultury firmy

  • daje możliwość wprowadzania modyfikacji na bieżąco

  • stwarza możliwość analizy wyników w dowolnym ujęciu (dział, kompetencje, zachowania, itp.)

  • pokazuje mocne strony i kluczowe obszary do rozwoju w skali wszystkich uczestników badania

  • pozwala na tworzenie i pobieranie indywidualnych i grupowych raportów zaraz po wypełnieniu badania

Przykład raportu oceny 360 stopni w CompetenceQ

Dokonaj wyboru ze zbioru kompetencji