EngageQ pomaga stworzyć

własny proces i całe badanie zaangażowania pracowników, umożliwiając włączenie wszystkich istotnych pytań.

EngageQ dostepne jest w języku polskim i angielskim.

Dla kogo jest przydatne?

  • dla Dyrektorów HR, którzy gotowi są do stworzenia własnego badania zaangażowania pracowników

  • dla Dyrektorów HR, chętnych do udostępnienia danych menedżerom by rozpoczęli własne działania w celu poprawy wyników badania zaangażowania

Jak działa?

EngageQ zapewnia pracownikom dostęp do badania zaangażowania w wersji mobilnej lub w wersji na komputer. Badanie pozwala na uzyskanie przez uczestników bezpośredniej informacji o poziomie ich własnego zaangażowania. Wyniki ogólne mogą być pokazane w formie zagregowanej na poziomie zespołu, regionu czy innej wcześniej zdefiniowanej przez administratora. Badanie może mieć postać szybkiego badania pulsu organizacji lub pełnego badania zaangażowania.

Korzyści?

  • umożliwia organizacji zaprojektowanie dopasowanego do potrzeb organizacji własnego badania w elastyczny i łatwy sposób

  • pozwala organizacji przeprowadzić badanie przy minimalnych kosztach i przy oczekiwanym poziomie szczegółów

  • daje szansę wykorzystania zestawu pytań przygotowanych w HR toolkit, które w łatwy sposób można zastąpić innymi

Przykład panelu danych w EngageQ

Dokonaj wyboru spośród pytań proponowanych w ramach EngageQ