Jest narzędziem on-line pozwalającym Dyrektorowi HR zbudować wśród kadry zarządzającej świadomość gdzie kultura organizacyjna wspiera realizację strategii a w jakich obszarach stanowi przeszkodę  w jej realizacji.

Narzędzie dostępne jest w języku angielskim i polskim.

Możliwe jest także wsparcie i facylitacja redpill przy przeprowadzeniu tego pierwszego kroku.

Dla kogo jest przydatne?

  • dla Dyrektorów HR chcących ocenić czy kultura organizacyjna ich firmy wspiera czy utrudnia realizację strategii

  • dla Dyrektorów HR gotowych do przeprowadzenia zmiany kulturowej w firmie bez konieczności angażowania konsultantów z zewnątrz

Jak działa?

StrategyQ jest kwestionariuszem składającym się z 30 par pytań oraz 5 dodatkowych, które mogą zostać dodane przez Klienta. Uczestnicy badania porównują pary stwierdzeń i decydują z którymi z nich się zgadzają i w jakim stopniu. Wyniki prezentowane są na skali złożonej z 6 wymiarów kultury, dając obraz spójności lub rozbieżności pomiędzy tym, czego uczestnicy badania “doświadczają” w miejscu pracy (postrzeganie aktualnej kultury organizacyjnej) a tym, czego wymaga realizacja strategii (wymagana kultura organizacyjna). Badanie skonfigurowane jest tak by móc analizować wyniki w różnych ujęciach (w podziale na poziomy, piony, działy, grupy, pokolenia, itp).

Korzyści?

  • umożliwia Dyrektorom HR przeprowadzenie zmiany kulturowej w firmie bez konieczności angażowania konsultantów z zewnątrz

  • ułatwia zrozumienie własnej kultury organizacyjnej i niezbędnej zmiany dla realizacji strategii

  • identyfikuje spójność lub jej brak w grupie kadry zarządzającej

  • buduje zrozumienie co może być barierą w osiąganiu przez firmę lepszych wyników biznesowych

  • pozwala na wygenerowanie raportów (indywidualnych i  grupowych) by zbudować samoświadomość i dać podstawę rozmowie

  • wykorzystuje metodologię opartą o badania Geerta Hofstede i Michaela Minkova zwalidowaną na grupie ponad 1000 osób w 75 organizacjach w Europie

Uczestnicy badania przesuwają suwak by wyrazić swoją opinię

Zobacz na czym powinien koncentrować się Twój plan zmian

Przykładowy graf preferencji kulturowych